ściany prefabrykowane

Ściany Malachit System

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:

-Ultraniski wsp. przenikania ciepła tj. 0,19 W/m2K

-Niska masa elementu ściennego tj. 405kg/1m2

-Zmniejszona grubość ściany do 44 cm

-Zmniejszenie ilości zbrojenia stalowego do 2,1 kg/1m2

-Zwiększona izolacyjność akustyczna do 51 dB

-Eliminacja płyt styropianowych/wełny mineralnej jako warstwy dociepleniowej

-Eliminacja mostków termicznych powstających na styku warstwy monolitycznej i dociepleniowej w tradycyjnych prefabrykowanych ścianach warstwowych

- ognioodporność 240 minut

- bardzo niski współczynnik wodochłonności

-Możliwość skrócenia czasu realizacji inwestycji o ok. 20% w stosunku do systemu tradycyjnego (brak konieczności tynkowania na zewn. i nakładania gładzi gipsowej wewn., brak dodatkowej warstwy izolacyjnej ze styropianu/wełny mineralnej)

Bezpośrednie korzyści jakie daje wykorzystanie przy budowie obiektów budowlanych zastosowanie ścian w systemie Malachit, które dają wymierne oszczędności podczas realizacji inwestycji deweloperskich (wykonano na podstawie przykładowego 4-ro kondygnacyjnego budynku powtarzalnego na osiedlu SAMI SWOI w Dobrzykowicach):

  1. zmniejszony ciężar (405 kg/m2) umożliwiający montaż z wykorzystaniem lekkich dźwigów; tj. o ok. 30 % lżejszy wyrób od ścian żelbetowych aktualnie oferowanych:- bezpośrednio daje to oszczędności już w kosztach samych montażu żurawi o niższym udźwigu (tzw. wolnoobrotowych) w stosunku do żurawi górnoobrotowych koniecznych obecnie do podawania ścian w innych systemach; koszt montażu i demontażu żurawia dolnoobrotowego to ok. 9.000 zł, natomiast montaż i demontaż to ok 38.000 zł. Tej wartości nie ujęto procentowo w korzyściach płynących z zastosowania ścian w systemie Malachit. Podano kwotę dla zobrazowania skali różnicy wydatkowaniu na sam montaż urządzenia dźwigowego na budowie.

2. zmniejszony ciężar (405 kg/m2) umożliwiający zmniejszenie o ok. 30 % wielkości taboru dostaw elementów ściennych na budowę:

- wartość ściany w systemie Malachit stanowi ok. 24 % wartości budowy. Składa się na nią: część konstrukcyjna, tynk wewnętrzny, ocieplenie oraz elewacja zewnętrzna budynku, ściany działowe, tynki ścian działowych. W cenie tychże materiałów (elewacja, ocieplenie, ściana, tynki) transport to ok. 8 % wartości. W związku z oszczędnościami rzędu 30 % na transport dla wymienionych wyżej elementów budowlanych oszczędzamy ok. 0,6 % wartości jego wybudowania.

3. zmniejszona grubość ściany (44 cm) w stosunku do konkurencji przy uzyskaniu ultra niskiego wspomnianego wsp. U (co zwiększa powierzchnie wewnętrzną budynku przy takim samym obrysie zewnętrznym, dając tym samym większą powierzchnię PUM dla inwestycji):

- zmniejszenie grubości ściany przy zachowaniu tego samego obrysu ścian pozwala uzyskać większy PUM o ok. 0,5 % dla danego budynku, tym samym zmniejszenie wartości robót budowlanych właśnie o 0,5 %.

4. wyeliminowanie czynnika pogodowego w ciągu roku, który pozwala wykonywać elementy budowlane w zamkniętej hali dając 1,5 miesięczny dodatkowy okres w ciągu roku na wykonywanie prac budowlanych związanych bezpośrednio ze wnoszeniem budynku.

- 1,5 miesięczny okres w ciągu 12 miesięcy daje oszczędności daje wymierne oszczędności w KP (kosztach pośrednich) realizacji inwestycji. Koszty pośrednie wg średnich cen SEKOCENBUD stanowią 70 % wartości robót budowlanych oraz pracy sprzętu (R+S). R+S stanowi średnio 40 % wartości realizacji budynku. Reasumując koszty pośrednie to aż 28 % kosztów ponoszonych przy wznoszeniu obiektów kubaturowych. Składają się na nie:

- koszty zarządu,

- koszty kierownictwa budowy,

- koszty księgowości,

- koszty wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

- koszty ogrzewania budowy jak i zaplecza budowy,

- koszty zużywania energii elektrycznej podczas realizacji inwestycji,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszty ochrony,

- koszty ogrodzenia i zabezpieczeń BHP budowy,

- koszty zabezpieczenia ppoż. budowy,

- ect.

W związku z powyższym daje to wymierną oszczędność w kosztach pośrednich stanowiącą 3,2 % kosztów realizacji całej budowy.5. skrócenie czasu realizacji inwestycji o 20 % w stosunku do budownictwa tradycyjnego, tym samym znaczne zmniejszenie kosztów pośrednich realizacji całego zamierzenia inwestycyjnego.

- daje wymierne oszczędności w KP (kosztach pośrednich) realizacji inwestycji. Koszty pośrednie wg średnich cen SEKOCENBUD stanowią 70 % wartości robót budowlanych oraz pracy sprzętu (R+S). R+S stanowi średnio 40 % wartości realizacji budynku. Reasumując koszty pośrednie to aż 28 % kosztów ponoszonych przy wznoszeniu obiektów kubaturowych (opis szczegółowy powyżej)

W związku z powyższym skrócenie 20% czasu realizacji inwestycji daje oszczędność w wysokości 6 % całkowitych kosztów budowy.

6. Wyeliminowanie z procesu budowlanego następujących firm:

- murarzy,

- tynkarzy,

- pracowników elewacyjnych,

- bruzdaży w firmach wykonujących instalacje elektryczne,

- zbrojarzy i, cieśli szalunkowych i betoniarzy (konieczność Trzpieniowanie ścian w budynkach od trzech kondygnacji).

- wykonywanie obiektów budowalnych w systemie tradycyjnym i niedobór ekip budowlanych ponosi za sobą b. częste konsekwencje związane z przedłużaniem się realizacji inwestycji. Niestety wpływa to niekorzystnie na konieczność ponoszenia (KP) kosztów pośrednich (niezależnie od zakresu prowadzenia robót budowlanych) oraz narażenie się na konieczność zapłaty odsetek dla klientów sprzedawanych lokali. Średni czas przedłużenia się robót budowlanych ze względu na niedobór firm wznoszących stany surowe budynków na naszych inwestycjach sięga 2-3 miesięcy. Wyeliminowanie tego czynnika pozwoli na oszczędność (KP) kosztów pośrednich w ciągu roku o 16 % co daje 4,5 % oszczędności kosztów realizacji całej budowy.

7. Parametry techniczne gotowej ściany spełniają wszystkie wymagania ścian budynków mieszkalnych jak również komercyjnych. Bez konieczności ingerencji oraz wykonywania jakichkolwiek dodatkowych prac budowlanych.

8. Nowoczesna produkcja w planowanym zakładzie prefabrykacji reżim produkcyjny eliminuje w zasadzie całkowicie zgłoszenia reklamacyjnych dotyczących wykonania elementów ściennych, elewacyjnych, wykończeniowych wnętrz.

- wyeliminowanie robót porządkowych oraz porządkowych, w tym również obsługi gwarancyjnej daje oszczędność na poziomie 0,3 % wartości budowy. (koszt robót porządkowych oraz poprawkowych dla budynku o wartości 2.554.000 zł wynosi ok. 70.000,00 zł)Wspomniane korzyści wg naszych przytoczonych obliczeń pozwolą na przysporzenie oszczędności na poziomie 12-15 % wartości budowy obiektów wznoszonych z zastosowaniem ścian w systemie Malachit.

Wróć do listy oferowanych produktów